Neden Her Ayın Gün Sayısı Farklıdır?

Biz insanların hayatı için şüphesiz en önemli unsur zamandır. Zamanı kavramlaştırma ihtiyacı duyan insanoğlu, daha çok evrensel adlar ve nosyonlar ile içli dışlı olmuşlardır ve hala olmaktadırlar.

Biz insanların hayatı için şüphesiz en önemli unsur zamandır. Zamanı kavramlaştırma ihtiyacı duyan insanoğlu, daha çok evrensel adlar ve nosyonlar ile içli dışlı olmuşlardır ve hala olmaktadırlar. Bu evrensel adların nasıl ortaya çıktıkları hakkında hikayeler ve sorunsalları mevcuttur. Biraz bu zaman kavramına şöyle bir göz atacak olursak; Zaman kavramları olarak en net ifade ettiğimiz ve kullandığımız veriler şöyledir;


Bir yıl:12 ay


Bir ay:28-31 gün


Bir hafta:7 gün


Bir gün: 24 saat


Bir saat: 60 dakika


Bir dakika:60 saniye


Bir saniye:100 salise


Bunlardan da anlayacağınız gibi zaman kavramları birbirlerinin katları ya da belirli bir sayının katları olacak şekilde değildir. Bu yüzden zaman birimleri arasında çevirim matematiksel işlemler gerektiren bir hal almaktadır. Kaç bin yıl öncesinde Eski Mısırlılar, ayları 30 günlük yılı da 360 günlük olan takvimleri kullanmaktaydı. Mezopotamya’da belli başlı sayılar 30,60,360 sayıları idi. Pek çok hesaplamada bu sayılar üzerinden gerçekleşmekteydi.


Peki Neden Ayların Gün Sayıları Değişti ve Bugünkü Halini Aldı ?


Milattan 758 yıl önce Romalılar 10 aydan oluşan 10’luk takvim uygulamasını kullanmaya başladılar. Bu takvimde aylar, gündüz ve gecenin aynı sürelerde olduğu Mart ayından başlamaktaydı. Gerçek Roma takviminde aylar aşağıdaki gibi sıralanmaktaydı;


Martius (Mart)


Aprilis (Nisan)


Maius (Mayıs)


Junius (Haziran)


Quintilis (Temmuz)


Sextilis (Ağustos)


September (Eylül)


Actober (Ekim)


Nowember (Kasım)


December (Aralık)


Bu sıraladığımız ay isimleri Romalıların kullandığı takvimdeki ayların sıra sayılarının söyleniş şekliydi. Yani yılın ilk ilk ayı Mart  son ayı Aralık oalcak şekilde sıralanmış haliydi. Ancak 10 aydan oluşan bu takvimde 60 gün açıkta bırakılmıştır. Bu açıkta kalan 60 gün soru yaratınca Januarius (Ocak) ve Februaris (Şubat) ayları da takvimin sonuna eklenerek 12 aylık yeni takvim oluşturulmuştur.


aa


Her Ayın Gün Sayısının Farklı Olmasının Sebebi?


Asırlar sonra, MS. 46 yılında, o dönemin Roma İmparatoru Ceasar, çeşitli politik nedenlerden takvimde bazı değişikliliklere gitmiştir. Takvimdeki 11 ayı 30 ve 31 gün olacak şekilde düzenlemiştir. Yılın son ayı olan Şubat’ı ise 29 gün olacak şekilde degiştirmiştir, ama her 4 yılda bir bu aya 1 gün ilave edilmesi halinde düzenlemiştir. Çok daha sonrasında yılın ilk ayı Janarius (Ocak) olacak şekilde değiştirmiştir Ceasar. Roma imparatoru July  Ceasar’ın ölmesi ile, Roma halkı çok sevdikleri imparatorlarının adını Quantilis (Temmuz) ayına, ayın adı July olacak şekilde değiştirmişlerdir. Ceasar’dan sonra tahta gelen Augustus başa gelmesinin şerefine Sextilis (Ağustos) ayını kendi adı ile değiştirmiştir. Fakat Augustus, Ceasar’ın ayı olan July (Temmuz) ayının 31 gün sürmesini kıskanmış ve 29 günlük Februaris (Şubat) dan 1 gün alıp kendi ayına eklemiştir. Böylelikle Februaris (Şubat) ayı 28 gün olmuştur, Ceasar ‘ın her 4 yılda bir bu aya 1 gün eklemesi hala devam etmektedir.


Ve bugünkü takvimimizin oluşum hikayesi bundan ibarettir.


Admin

7 Blog Paylaşımlar

Yorumlar