K.Şartları

 Küfür, hakaret, aşağılama, alay etme v.b.

Aynen Yerli sosyal ağ kullanıcılarından, 5237 sayılı Türk ceza kanununun 125. maddesinde adı geçen kişi tanımına uyanların, mesajları silinebilir, üyeliği askıya alınabilir ve hakkında cezai işlem başlatılabilir. (3 gün uzaklaştırma cezası)

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi…

Uygunsuz içerik paylaşımı
Aynen Yerli sosyal ağ içinde müstehcen, tütün ve alkollü maddeler, aşırı şiddet ya da ağır argo içeren içerik paylaşılamaz. Paylaşılan içerik kaldırılır, tekrarı halinde üyelik süresiz askıya alınır. (3 gün uzaklaştırma cezası)

Yasa dışı içerik paylaşımı

Aynen Yerli sosyal ağ içinde torrent gibi paylaşım imkanları, yasa dışı içerik paylaşımı için kullanılamaz. (3 gün uzaklaştırma cezası)

Kirliliğe neden olan içerik paylaşımı
Üyeler akışlarında spam ya da mesaj yağmuru yapmamalıdır. (1 gün uzaklaştırma cezası)

Başka sitelerden sosyal ağ içinde paylaşım yapılırken açıklama yazılmalı, kaynağa bağlantı verilmelidir. Sadece bağlantı paylaşmak, mesajınızın silinmesine sebep olabilir.

Yöneticiler kısaca ‘caps’ diye adlandırılan fotoğraf paylaşımlarını, neden belirtmeden kaldırabilir. Yasak olmasa bile, izin verilmesi yoruma ve kanaate bağlıdır.

Aynen Yerli sosyal ağ içinde başka bir üyenin hesabına zarar vermek, sitenin sağladığı hizmetleri çalışmaz hale getirmek veya kötüye kullanmak hesabınızın silinmesine sebep olur. (Süresiz uzaklaştırma cezası)

Aynen Yerli sosyal ağ içinde tespit edilen bir açık/hata, iletişim formundan yöneticilere bildirilir. Açıktan mesaj olarak yazmak kötü niyet olarak değerlendirilir ve hesap silinir. (Süresiz uzaklaştırma cezası)

Aynen Yerli sosyal ağ, önceden haber vermeden sitede her türlü değişikliği ve testi yapabilir. Siteye üye olan herkes bunu kabul etmiş sayılır.

Her üye yazdıklarından sorumludur. Yazdıklarını silmeleri bu sorumluluğu azaltmaz. Silinen içerik sunucuda bir süre daha saklanmaya devam eder.

Aynen Yerli sosyal ağ’da yöneticiler ya da yöneticiler tarafından yetkilendirilmiş kişiler, gerekli gördüklerinde, kendi yorum ve kanaatlerine dayanarak, üyelikleri askıya alabilir, tamamen sonlandırabilir.

Kaldırılan içerikle ilgili itiraz iletişim formu üzerinden yapılır. Akıştan yapılan itirazlar silinir.

Aynen Yerli sosyal ağ üyeleri, siteyi kullandıkları sürece bu maddelere uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

Kurallarda zaman içinde düzenlemeler yapılabilir.